Phạt tối đa 25 triệu đồng nếu để mất hóa đơn 3 liên mà không báo cáo

Thứ Ba, 26-04-2011 - 11:16 SA Theo vntrades
Hướng dẫn một số vướng mắc trong xử phạt hành chính về mất hóa đơn, Tổng cục Thuế cho biết, kể từ ngày 1/1/2011, hành vi làm mất hóa đơn 3 liên đã phát hành nhưng chưa lập mà không báo cáo việc mất hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý thì bị phạt tiền từ 5 đến 25 triệu đồng.

Đối với việc xử phạt đối với hành vi làm mất hóa đơn tự in (đặt in) hoặc mua của cơ quan thuế trước năm 2011, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục thuế các địa phương cần căn cứ vào tình hình cụ thể để xử lý như sau:

Trường hợp hóa đơn mất trước ngày 1/1/2011 (không có trong danh sách đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tiếp tục sử dụng sau 31/12/2010) nhưng đến sau ngày 1/1/2011 mới báo cáo mất thì căn cứ vào mức xử phạt đối với hành vi mất hóa đơn tính theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP và mức xử phạt tính theo Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, chọn mức phạt nhẹ hơn trong 2 cách tính nêu trên để áp dụng.

Trường hợp mất hóa đơn sau ngày 1/1/2011 (hóa đơn có trong danh sách đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC để được tiếp tục sử dụng sau 31/12/2010) nếu có báo cáo mất các số hóa đơn nêu trên với cơ quan thuế trong thời hạn không quá 5 ngày kể từ ngày mất các số hóa đơn thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Quá thời hạn quy định về việc thông báo mất hóa đơn nêu trên, đơn vị làm mất hóa đơn mới thực hiện báo cáo mất hóa đơn cho cơ quan thuế thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a, khoản 6 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Từ khóa bài viết: hóa đơn, tài chính, cơ quan thuế
Email Tạo bản in
                 
Các tin khác
Bắt đầu giãn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
(08/04/2011 10:15:58 SA)
Nghị định quản lý cá cược bóng đá sắp hoàn tất
(24/03/2011 2:04:29 CH)
Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp: Phân...
(05/03/2011 9:18:19 SA)
Áp thuế giá trị gia tăng 0% đối với dịch vụ viễn...
(29/03/2011 9:00:44 SA)
Tháng 5 sẽ nới rộng biên độ phí môi giới chứng...
(22/03/2011 10:04:47 SA)
Giảm thuế suất thuế nhập khẩu đường xuống 15%
(04/03/2011 10:49:11 CH)
Vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán sẽ bị kê biên...
(25/03/2011 10:10:40 SA)
Doanh nghiệp được phát hành và sử dụng hoá đơn...
(18/03/2011 10:02:16 SA)
Giảm thuế nhập khẩu dầu hỏa và mazut xuống 0%
(23/02/2011 11:07:50 CH)