Nguyên tắc 5C để vay tín dụng

Thứ Sáu, 2-07-2010 - 10:00 SA Theo atc
Để tối đa hóa các kênh tín dụng, cần phân tích hoạt động của doanh nghiệp, mối quan hệ với giới tài chính và tập trung vào nguyên tắc 5C (năm từ tiếng Anh bắt đầu bằng chữ C) – nguyên tắc chung mà các chủ nợ thường dựa vào đó để đi đến quyết định cho vay vốn. Dưới đây là nội dung cụ thể của nguyên tắc đó:


1. Cá tính (Character)

Các tổ chức tài chính quyết định cho vay vốn dựa vào độ tin cậy và cá tính của bạn. Chính vì vậy, đơn thư đề nghị của bạn cần được trình bày một cách trung thực và rõ ràng. Cơ quan tài chính tiến hành xác minh, nếu phát hiện có chi tiết thiếu trung thực thì họ sẽ đặt vấn đề về độ tin cậy đối với bạn.

2. Năng lực (Capacity)

Người cho vay luôn muốn biết về kỹ năng quản lý, sự nhạy bén trong kinh doanh và vị thế của người xin vay vốn trong địa hạt kinh doanh. Những tài năng, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, tham vọng, động lực, nghị lực, cam kết nào bạn muốn đem lại cho hoạt động kinh doanh của mình nhằm trụ vững và phát triển trong khi nhiều doanh nhân khác thất bại?

3. Điều kiện (Conditions)

Nngười cho vay luôn thận trọng, bảo thủ và luôn tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Hãy xác định và giải thích rõ những điều kiện kinh tế, tình hình ngành và khả năng cạnh tranh dự kiến sẽ có tác động (cả tích cực lẫn tiêu cực) đến hoạt động của doanh nghiệp bạn.

4. Vật đảm bảo (Collateral)

Người cho vay thường nhìn trước hết vào những nguồn lợi nhuận kinh doanh có thể có của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của công ty cần bao hàm tất cả các khoản phải trả, cả thực tế lẫn đột xuất. Đồng thời, khoản tiền cho vay cần được đảm bảo bởi giá trị tài sản của công ty và hoạt động kinh doanh có triển vọng.

5. Vốn (Capital)

Đầu tư vốn cổ phần hay vốn vay thêm thể hiện cam kết tài chính của doanh nghiệp bạn đối với hoạt động kinh doanh cụ thể. Người cho vay vốn nhìn vào giá trị ròng của công ty và các hệ số chuẩn mực về tài chính.

Từ khóa bài viết: vay tín dụng, nguyên tắc, doanh nghiệp, tài chính,
Email Tạo bản in
                 
Các tin khác
10 điều cần quan tâm trong thời gian tính thuế
(02/07/2010 9:50:24 SA)
Xây dựng quy chế và cơ chế trả lương trong doanh...
(25/06/2010 4:12:21 CH)
Kỹ năng ra quyết định tài chính
(24/06/2010 9:46:07 SA)
8 Vấn đề lớn của quản trị tài chính
(30/06/2010 10:16:55 SA)
Khái niệm khả năng thanh toán và khả năng sinh lợi
(24/06/2010 10:00:20 SA)
Để quản trị tài chính ngắn hạn một cách hiệu quả
(24/06/2010 9:41:47 SA)
Chính sách tài chính của các doanh nghiệp toàn cầu
(29/06/2010 9:58:50 SA)
Đánh giá thành công về mặt tài chính
(25/08/2010 11:34:33 SA)
Doanh nghiệp có nhiều tiền mặt có tốt hay không ?
(24/06/2010 8:08:50 SA)